ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Επωνυμία εταιρείας: ACADEMIA BnB SHORT RENTALS Ι.Κ.Ε.
Εταιρικό κεφάλαιο: Τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. Εταιρείας: 151963103000
Ακριβής διεύθυνση εταιρείας: Τηλεφάνους 51, 104 42 Αθήνα
Η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση: ΟΧΙ
Ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις εταίρων: Martin Donoso Plate, Δανιά 7, 11741 Αθήνα
Ελευθέριος Ζήζης, Λυγκέως 15, 10441, Αθήνα
Η κατηγορία εισφορών του κάθε εταίρου: Martin Donoso Plate, κεφαλαιακή εισφορά 66.67%
Ελευθέριος Ζήζης, κεφαλαιακή εισφορά 33.33%
Ονοματεπώνυμο διαχειριστή: Ελευθέριος Ζήζης

© 2019 ACADEMIA BnB SHORT RENTALS - ΑΡΧΙΚΗ